Hälsoekonomi

Ett område som har betydande ekonomiska påfrestningar för hälso- och sjukvård är patienter med trycksår. Kostnaden att behandla trycksår är uppemot 10 ggr mer än att förebygga. Bara i Jönköpings läns landsting uppskattas behandlingen av trycksår under ett år kosta 53 miljoner kr, enbart i akutsjukvården.

Läs mer

Dokument & Filmer

Här hittar du produktblad, instruktions- & presentationsvideor och manualer av våra produkter.

Se alla dokument och filmer

Naturligtvis hittar du också dokument och filmer under varje produktsida.

Se alla produkter